Hakkımızda

Yalova Group

m

Yalova Group; İnşaat, Gayrimenkul, Geri Dönüşüm ve Tarım sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Yalova Group’un bugüne dek gerçekleştirmiş olduğu projeler, yatırımlar ve yatırım ortaklıkları sayesinde bölgesinde lokomotif rol oynamaktadır .

Yalova Group sürekli gelişen vizyonu, güçlü kurumsal yapılanması, nitelikli çalışan kadrosu, sektörel bilgi ve birikimi, gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı projeler ile yükselen değer konumundadır.

Yalova Group bilgi ve liyakatı ön planda tutmaktadır. Yatırım yaptığı bölgelerde sosyal sorumluluk olgusunu en üst seviyede hissetmektedir. Özellikle gençlerimizin daha güzel yarınları için eğitim, spor, kültür ve sanatta birçok faaliyete imza atmaktadır.

Yalova Group tüm projelerinde çağın mimari gereklerini ve globalleşen dünyadaki hızla değişen tasarım ve konfor trendlerini takip etmektedir.

Yalova Group;

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve konu ile ilgili bakanlıklarla sürekli irtibat halinde olarak sektörel mevzuatlar hakkında,
 • Devlet Planlama Teşkilatı ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda sağladığı bilgi akışı ile yeni imar planları hakkında,
 • İmar ve şehir planlama büroları ile kesintisiz diyalog halinde bulunarak sektörel trendler, gelişmeler ve fırsatlar hakkında

kapsamlı ve güncel bilgiler yoluyla, ticari etik ilkeleri doğrultusunda nokta atışı ve kazançlı gayrimenkul yatırım fırsatlarını yatırımcılara sunmaktadır.

Yalova Group olarak misyonumuz kültürel değerler ışığında modern mimariyi, teknolojiyi; özgün çözümler ve değişmeyen kalite anlayışıyla birleştirerek doğaya zarar vermeden kaliteli ve güvenilir yaşam alanları kurmaktır.

Yalova Group’un vizyonu müşteri memnuniyetini, kaliteyi, teknolojik gelişmeleri, takım çalışmasını, sosyal sorumluluğu, profesyonel yönetim anlayışını ve paylaşımı ilke edinen bir anlayışla sektöründe lider bir kuruluş olmaktır.

Stratejimiz gelecek için.

Yalova Group, gerçekleştirdiği projelerde “Toplam Kalite” anlayışıyla kendi sektörünün en güvenilir şirketleri arasında yer almakta ve güvenin , insan ilişkileri temelindeki en önemli duygulardan biri olduğunu bilerek hareket etmektedir.

Yasa ve Mevzuat ile birlikte ticaret etiği dikkate alınarak, ortaklığın görevleri ve ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili olarak çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştirakçilerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacı ile Yalova Group yönetim ve kalite politikasını belirlemiştir.

Kalite politikamızı belirleyen temel unsurlar şu şekildedir:

 • Güvenli yaşamın değerinin farkında olarak, tüm hizmetlerimizde emniyet ve güvenliğe önem vererek çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına alıyoruz.
 • Çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimine destek oluyor , şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi ve sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu dinamik tutuyoruz.
 • Eğitim ile desteklenilen her işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerinin bilinciyle; çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla hizmet üretiyoruz.
 • Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılayarak, müşteri isteklerini doğru yönlendiriyor ve bu isteklere maksimum düzeyde bağlı kalıyoruz.
 • Zaman Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak işi zamanında bitirme ve teslim etmenin önemini biliyoruz.
 • Rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, en üst düzeyde operasyonel emniyet , güvenlik ve kaliteyi yakalamak için gereken tüm kaynakları sağlıyor ve en uygun düzeyde kullanıyoruz.
 • Müşterilerimizin farklı kültürleri göz önüne alınarak ; hem günümüz hem de gelecekteki beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru algılayıp değerlendirilmek suretiyle, hizmetin zamanında sunulmasını sağlıyor ve müşterinin memnuniyeti , öneri ve şikayetini etkin bir şekilde değerlendiriyoruz.
 • Tüm iş süreçlerimizde , kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergileyerek, sistemi sürekli gözden geçirerek iyileştirme fırsatları yaratıyoruz.

Samimiyet

Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizin merkezine sevgi, saygı ve güveni koyar, olduğumuz gibi görünür, göründüğümüz gibi oluruz.

Cesaret

Fikirlerimizi özgürce dile getirir, risk alır ve hata yapmaktan korkmayız. İnisiyatif kullanarak sorumluluk alır, aksiyona geçeriz.

Tutku

Yaptığımız her işe coşku, heyecan ve azimle gönülden inanarak yaklaşırız; tüm çevremizi enerjimizle harekete geçiririz.

Sürekli Gelişim

Yenilikten heyecan duyan, pozitif bir merakla, kendimizi ve yaptığımız işi sorgularız. Hep daha iyi olmak için, geçmiş deneyimlerimizden öğrenir, gelecek vizyonumuz ile gelişir, değişimin öncüsü oluruz.

Katılım

İlgili tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak ortamları yaratır, teşvik eder, farklı fikirlere değer verir, çoklu iş birlikleri ile en yüksek faydayı sağlarız.

80

Ekip Arkadaşlarımız

80 kişilik ekibimiz ile ülkemize katkıda bulunmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz.

1127

Memnun Müşteri

Müşterilerimizin en iyi hizmeti almaları ve ihtiyaçlarının giderilmesi için öz veri ile çalışmaktayız Semt77’li müşteriler her zaman memnun kalır.

4

Biten Proje

Akasya Family Concept , Mina Modern, Yalova Modern, Yalova Group Sanayi projelerimiz bitmiştir ve oturuma ve işletilmeye hazırdır.

2

Devam Eden Proje

Begonya Suit’s, Semt77 Alışveriş Merkezi projemiz devam etmektedir ve satışı başlamıştır.