Yalova Group; İnşaat, Gayrimenkul, Geri Dönüşüm ve Tarım sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Yalova Group’un bugüne dek gerçekleştirmiş olduğu projeler, yatırımlar ve yatırım ortaklıkları sayesinde bölgesinde lokomotif rol oynamaktadır .

Yalova Group sürekli gelişen vizyonu, güçlü kurumsal yapılanması, nitelikli çalışan kadrosu, sektörel bilgi ve birikimi, gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı projeler ile yükselen değer konumundadır.

Yalova Group bilgi ve liyakatı ön planda tutmaktadır. Yatırım yaptığı bölgelerde sosyal sorumluluk olgusunu en üst seviyede hissetmektedir. Özellikle gençlerimizin daha güzel yarınları için eğitim, spor, kültür ve sanatta birçok faaliyete imza atmaktadır.

Yalova Group tüm projelerinde çağın mimari gereklerini ve globalleşen dünyadaki hızla değişen tasarım ve konfor trendlerini takip etmektedir .

Yalova Group;

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve konu ile ilgili bakanlıklarla sürekli irtibat halinde olarak sektörel mevzuatlar hakkında,
  • Devlet Planlama Teşkilatı ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda sağladığı bilgi akışı ile yeni imar planları hakkında,
  • İmar ve şehir planlama büroları ile kesintisiz diyalog halinde bulunarak sektörel trendler, gelişmeler ve fırsatlar hakkında

kapsamlı ve güncel bilgiler yoluyla, ticari etik ilkeleri doğrultusunda nokta atışı ve kazançlı gayrimenkul yatırım fırsatlarını yatırımcılara sunmaktadır.