Hakkımızda

Yalova Group; İnşaat, Gayrimenkul, Geri Dönüşüm ve Tarım sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Yalova Group’un bugüne dek gerçekleştirmiş olduğu projeler, yatırımlar ve yatırım ortaklıkları sayesinde bölgesinde lokomotif rol oynamaktadır .

Yalova Group sürekli gelişen vizyonu, güçlü kurumsal yapılanması, nitelikli çalışan kadrosu, sektörel bilgi ve birikimi, gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı projeler ile yükselen değer konumundadır.

Yalova Group bilgi ve liyakatı ön planda tutmaktadır. Yatırım yaptığı bölgelerde sosyal sorumluluk olgusunu en üst seviyede hissetmektedir. Özellikle gençlerimizin daha güzel yarınları için eğitim, spor, kültür ve sanatta birçok faaliyete imza atmaktadır.

Yalova Group tüm projelerinde çağın mimari gereklerini ve globalleşen dünyadaki hızla değişen tasarım ve konfor trendlerini takip etmektedir .

 

Yalova Group;

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve konu ile ilgili bakanlıklarla sürekli irtibat halinde olarak sektörel mevzuatlar hakkında,
 • Devlet Planlama Teşkilatı ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda sağladığı bilgi akışı ile yeni imar planları hakkında,
 • İmar ve şehir planlama büroları ile kesintisiz diyalog halinde bulunarak sektörel trendler, gelişmeler ve fırsatlar hakkında

kapsamlı ve güncel bilgiler yoluyla, ticari etik ilkeleri doğrultusunda nokta atışı ve kazançlı gayrimenkul yatırım fırsatlarını yatırımcılara sunmaktadır.

Misyon & Vizyon

Yalova Group olarak misyonumuz kültürel değerler ışığında modern mimariyi, teknolojiyi; özgün çözümler ve değişmeyen kalite anlayışıyla birleştirerek doğaya zarar vermeden kaliteli ve güvenilir yaşam alanları kurmaktır.

Yalova Group’un vizyonu müşteri memnuniyetini, kaliteyi, teknolojik gelişmeleri, takım çalışmasını, sosyal sorumluluğu, profesyonel yönetim anlayışını ve paylaşımı ilke edinen bir anlayışla sektöründe lider bir kuruluş olmaktır.

Stratejimiz gelecek için.

Kalite Politikası

Yalova Group, gerçekleştirdiği projelerde “Toplam Kalite” anlayışıyla kendi sektörünün en güvenilir şirketleri arasında yer almakta ve güvenin , insan ilişkileri temelindeki en önemli duygulardan biri olduğunu bilerek hareket etmektedir.

Yasa ve Mevzuat ile birlikte ticaret etiği dikkate alınarak, ortaklığın görevleri ve ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili olarak çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştirakçilerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacı ile Yalova Group yönetim ve kalite politikasını belirlemiştir.

 

Kalite politikamızı belirleyen temel unsurlar şu şekildedir:

 • Güvenli yaşamın değerinin farkında olarak, tüm hizmetlerimizde emniyet ve güvenliğe önem vererek çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına alıyoruz.
 • Çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimine destek oluyor , şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi ve sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu dinamik tutuyoruz.
 • Eğitim ile desteklenilen her işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerinin bilinciyle; çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla hizmet üretiyoruz.
 • Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılayarak, müşteri isteklerini doğru yönlendiriyor ve bu isteklere maksimum düzeyde bağlı kalıyoruz.
 • Zaman Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak işi zamanında bitirme ve teslim etmenin önemini biliyoruz.
 • Rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, en üst düzeyde operasyonel emniyet , güvenlik ve kaliteyi yakalamak için gereken tüm kaynakları sağlıyor ve en uygun düzeyde kullanıyoruz.
 • Müşterilerimizin farklı kültürleri göz önüne alınarak ; hem günümüz hem de gelecekteki beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru algılayıp değerlendirilmek suretiyle, hizmetin zamanında sunulmasını sağlıyor ve müşterinin memnuniyeti , öneri ve şikayetini etkin bir şekilde değerlendiriyoruz.
 • Tüm iş süreçlerimizde , kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergileyerek, sistemi sürekli gözden geçirerek iyileştirme fırsatları yaratıyoruz.

Yalova Group olarak değerlerimiz 4 başlık altında toplanmaktadır:

 • En iyisini yapmak, zor olanı başarmak
 • Yenilikçilik, daha önce yapılmayanı gerçekleştirmek
 • Yardımlaşmak
 • Estetik

Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu Başkanı’mız Sn. Orbay Tuna gençlerin, ülkenin geleceği için en önemli unsur olduğuna inanmaktadır. Gençlerimizin gelişiminde sporsal aktivitelerin çok önemli olduğunu düşünen firmamız; Yalovaspor Futbol ve Basketbol şubelerinin resmi sponsorluğunu yapmaktadır. Sn. Tuna, ayrıca kulübün başkanlık görevini de yürütmektedir.

 

Sosyal Sorumluluk Projeleri

 

İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuzun farklı sektörlerde faaliyet göstermesi, farklı insan kaynağı oluşturmak konusunda esnek bir bakış açısı geliştirmemizi sağlamıştır. İnsan kaynağımızın şirketimizin geleceğindeki öneminin farkında olarak, aile sıcaklığı içinde çalıştıklarını her daim hissettiririz.

Gelişen dünyada var olan süreçleri dikkatle takip eder ve insan kaynağımız için fayda gördüğümüz tüm alanları iş hayatımıza bize özgü bir şekilde uyarlarız.

Var olan insan kaynağı süreçleri kadar, gelişim ve oluşum halindeki süreçlerimiz ile ilgili çalışmalarımızda devam etmektedir.

Kuruluşumuzun varlığı ve devamlılığı için, çalışanlarımızın, üst yönetimimiz ile aynı duyguları paylaşmaları, aynı hassasiyetle işe yaklaşmaları bizim için önemlidir. Sorumluluk bilinci, her iletişim kanalında saygılı yaklaşım, çalışanımıza değerini hissettirmek olmazsa olmazlarımızdır.

Tüm insan kaynakları faaliyetlerimizde verimlilik ilkesini esas alırız. Çalışan mutluluğun adil, şeffaf ve eğitici bir yaklaşımdan geçtiği bilinci ile insan kaynakları süreçlerimizi şekillendiririz.