Tarım Ve Hayvancılık

Tarım ve Hayvancılık bir iş ve sektör olmaktan önce, bir hayat tarzıdır.

Bu detayı kavrayamayan  üreticilerimiz genelde başarılı ve mutlu olamamaktadır.

Bu sorunun en önemli sebeplerinden birisi de ülkemizde geleneksel üretim yapı ve alışkanlıklarının henüz zamana ayak uyduracak şekilde gerekli gelişim ve değişimleri gerçekleştirememiş olmasıdır.

İklimi ve tarım-hayvancılığa yatkın doğasıyla Bursa’da kurulan çiftlikte son teknoloji ve doğaya saygılı metodolojiyle üretim yapılmaktadır. “Önce insan” inancı ve doğaya saygılı tarım uygulamaları ile tüketicileri sağlıklı ve doğal ürünlerle buluşturma prensibi öncelik kazanmaktadır.