İnsan Kaynakları

m
m

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları politikamız; çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişiminde fırsat eşitliği sağlayan, iş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği, çalışan motivasyonu ve bağlılığına önem veren bir yaklaşımla hareket etmektir.

Bu kapsamda hedefimiz nitelikli insan kaynağının kazanılması, bu kaynağın eğitim ve gelişimine katkıda bulunarak başarının ödüllendirildiği doğru kariyer planlamasının yapılmasını sağlayan sistem ve süreçleri işler kılmaktır.

Yalova Group'ta Çalışma Hayatı

Yalova Group olarak, çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak, iş streslerini azaltmak, aralarındaki iletişimi güçlendirmek ve aidiyetlerini güçlendirmek amacıyla motivasyon konuşmaları ve çalışma ortamlarını rahat edebilecekleri en iyi şekilde dekor ve dizayn edip isterlerse teras ve yeşil alanda çalışma imkanı sunuyoruz.

Çalışanlarımız, bu ferah çalışma alanlarında iş saatleri dışında da birlikte vakit geçirme, farklı departmanlarda ve grup şirketlerinde görev alan çalışanlar ile kaynaşma, hobi edinme ve hobilerini gerçekleştirme fırsatını buluyorlar.

Yalova Group'ta Kariyer

Yalova Group Olarak;

Kişinin performansı, gelişim süreci ya da yapılan analizler sonucunda çıkan tüm ihtiyaçlara parallel olarak:

 • Kişisel Gelişim
 • Yönetsel Beceri
 • Mesleki Beceri

kapsamında verilen eğitimler şekilleniyor ve bu sayede çalışanlarımızın kariyerine sağlanan katkının artırılmasını hedefliyoruz.

 • İnsana kayıtsız ve koşulsuz kıymet verir.
 • Hedeflerine ulaşmanın nitelikli insan kaynaklarına bağlı olduğunu bilir.
 • İçinde bulunduğu toplumun değerlerine saygı gösterir, sahip çıkar ve temsil eder.
 • Amacına hizmet etmek için hayallerinde ve hedeflerinde bir olmuş çalışma arkadaşları arar.
 • Çalışanların kendi potansiyellerini ortaya çıkarmasını önceler ve her günün bir diğerinden farklı olduğu sürekli eğitime ve gelişmeye inanır.
 • Çalışanlarını tek tipleştirmez, farklılıklardan güç kazanır.
 • Çalışanları işini sever, işinde en iyi olmayı ister, yaptıkları ile gururlanır, emeğinin zayi olmasını istemez.
 • Çalışanları her hal ve şartta kendini özgüven ile ifade eder, açık iletişime inanır.

Bu değerleri paylaşmayı, kendinize ve Yalova Group’a değer katmayı düşündüğünüzde özgeçmişinizi info@yalovagroup.com adresine e-mail ile gönderebilirsiniz.